Zarząd
  Kontakt
  Zarys Historii
  Nasz Patron
  10 Przykazań Strażaka
  Hymn Strażaków
  Statut
  Galeria
  Przetarg
 

Zapytanie ofertowe

 

 

Osiek, dnia 20.08.2019 r.

 

ZAPATANIE OFERTOWE  nr 1/2019 - Zmodernizowana infrastruktura budynku OSP w Osieku na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Osiek

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w związku z ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 1/2019 – Zmodernizowana infrastruktura budynku OSP w Osieku na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Osiek wybrano ofertę firmy KONSPEKT Konrad Kozyra

Ochotnicza Straż Pożarna
w Osieku